Jak daleko do Zelowa?

oto Zelów - prawie w środku Polski

Z Warszawy jest 162.68 km

Z Łodzi jest 38.53 km

Z Poznania jest 204.61 km

Z Katowic jest 146.29 km

Z Wrocławia jest 172.49 km

"Odległości między miastami są obliczane za pomocą modelu matematycznego.
Rzeczywiste odległości mogą być większe niż podane w regionach, w których jest mała ilość dróg.
Dokładne odległości miast zależą od wyboru wariantu trasy przejazdu."

źródło: http://www.odleglosci.pl/

zapraszamy również na: http://mapa.szukacz.pl/